Công Ty TNHH Vmade Việt Nam

CÔNG TY TNHH VMADE VIỆT NAM

R220.96 – DAO PHAY MẶT ĐẦU SECO

♦R220.96 – DAO PHAY MẶT ĐẦU SECO

 Square shoulder/slot cutter SECO
Straight shank without flat, with internal cooling

♦Thương hiệuSECO – Germany.
icon Tư vấn: 0938.338.994
Mã đặt hàng Mã gốc D l1 d Số Me ap
mm mm mm mm mm
233400.0100 R220.96-0040-04-6A 40 40 16 6 4
233400.0200 R220.96-0050-04-8A 50 40 22 8 4
233400.0300 R220.96-0063-04-9A 63 40 27 9 4