Công Ty TNHH Vmade Việt Nam

CÔNG TY TNHH VMADE VIỆT NAM

MŨI VÁT MÉP SOLID CARBIDE BRW

Three cutting edges, carbide K15, cylindrical, works standard, similar to DIN 335C

Thương hiệu: BRW

icon Tư vấn: 0938.338.994

Mã đặt hàng d d1 L d2 Mã đặt hàng d d1 L d2
mm mm mm mm mm mm mm mm
276260.0100 6.3 1.3 44 6 276260.0500 16.5 2.3 53 8
276260.0200 8.3 1.3 45 8 276260.0600 20.5 2.5 61 10
276260.0300 10.4 1.8 48 8 276260.0700 25 3 63 10
276260.0400 12.4 1.8 50 8 276260.0800 31 4 71 12