Công Ty TNHH Vmade Việt Nam

CÔNG TY TNHH VMADE VIỆT NAM

MŨI TARO MÁY M3-M24 FUTURO

Type VA, HSS-E, DIN371/DIN376, vaporised.

Thương hiệu: FUTURO

 

icon Tư vấn: 0938.338.994

Mã đặt hàng d P l L d1 a Tiêu chuẩn DIN Ø
mm mm mm mm mm mm
264230.0100 M3 0.5 10 56 3.5 2.7 371 2.5
264230.0200 M4 0.7 12 63 4.5 3.4 371 3.3
264230.0300 M5 0.8 14 70 6 4.9 371 4.2
264230.0400 M6 1 16 80 6 4.9 371 5
264230.0500 M8 1.25 18 90 8 6.2 371 6.8
264230.0600 M10 1.5 20 100 10 8 371 8.5
264230.0700 M12 1.75 24 110 9 7 376 10.2
264230.0800 M14 2 26 110 11 9 376 12
264230.0900 M16 2 26 110 12 9 376 14
264230.1000 M20 2.5 32 140 16 12 376 17.5
264230.1100 M24 3 36 160 18 14.5 376 21