Công Ty TNHH Vmade Việt Nam

CÔNG TY TNHH VMADE VIỆT NAM

MŨI TARO HIỆU SUẤT CAO FUTURO #7

Metric ISO thread With spiral flutes 40°, made from HSSE-PM, TiN

Thương hiệu: FUTURO

icon Tư vấn: 0938.338.994

Mã đặt hàng d P Tiêu chuẩn DIN L l d1 a Ø
mm mm mm mm mm mm
264350.0100 M3 0.5 371 56 6 3.5 2.7 2.5
264350.0200 M4 0.7 371 63 7.5 4.5 3.4 3.3
264350.0300 M5 0.8 371 70 8.5 6 4.9 4.2
264350.0400 M6 1 371 80 11 6 4.9 5
264350.0500 M8 1.25 371 90 14 8 6.2 6.8
264350.0600 M10 1.5 371 100 16 10 8 8.5
264350.0700 M12 1.75 376 110 18.5 9 7 10.2
264350.0800 M16 2 376 110 20 12 9 14
264350.0900 M20 2.5 376 140 25 16 12 17.5