Công Ty TNHH Vmade Việt Nam

CÔNG TY TNHH VMADE VIỆT NAM

MẢNH CẮT, CHÍP TIỆN VCGT SANDVIK

Indexable insert VCEX CoroTurn 107

Thương hiệu: SANDVIK

icon Tư vấn: 0938.338.994

Mã đặt hàng Model Lớp mạ IC l r s
mm
302730.0100 VCGT110301UM 1115 6.35 11 0.1 3.18
302730.0200 VCGT110301UM 1125 6.35 11 0.1 3.18
302730.0300 VCGT110302UM 1115 6.35 11 0.2 3.18
302730.0400 VCGT110302UM 1125 6.35 11 0.2 3.18
302730.0500 VCGT110304UM 1115 6.35 11 0.4 3.18
302730.0600 VCGT110304UM 1125 6.35 11 0.4 3.18