Công Ty TNHH Vmade Việt Nam

CÔNG TY TNHH VMADE VIỆT NAM

MẢNH CẮT, CHÍP TIỆN CPMT SANDVIK

Indexable insert CPMT CoroTurn 111

Thương hiệu: SANDVIK

icon Tư vấn: 0938.338.994

Mã đặt hàng Model Lớp mạ iC l r s
mm mm mm mm
303000.0100 CPMT060202-PF 5015 6.35 6 0.2 2.38
303000.0200 CPMT060202-MF 1025 6.35 6 0.2 2.38
303000.0350 CPMT060204-PF 4215 6.35 6 0.4 2.38
303000.0400 CPMT060204-MF 2025 6.35 6 0.4 2.38
303000.0551 CPMT060204-PM 4325 6.35 6 0.4 2.38
303000.0600 CPMT060204-MM 2025 6.35 6 0.4 2.38
303000.0751 CPMT060208-PM 4325 6.35 6 0.8 2.38
303000.0800 CPMT060208-MM 2025 6.35 6 0.8 2.38