Công Ty TNHH Vmade Việt Nam

CÔNG TY TNHH VMADE VIỆT NAM

DAO PHAY MẶT ĐẦU FUTURO

♦DAO PHAY MẶT ĐẦU FUTURO

♦Thương hiệuFUTURO – Germany.

icon Tư vấn: 0938.338.994

Mã đặt hàng D H d Số Me ap Turning plate
mm mm mm mm
239250.0100 40 40 16 4 6 RPMX/RPHX12..
239250.0200 50 40 22 5 6 RPMX/RPHX12..
239250.0300 63 40 22 6 6 RPMX/RPHX12..
239250.0400 80 50 27 8 6 RPMX/RPHX12..
239250.0500 100 50 32 10 6 RPMX/RPHX12..