Công Ty TNHH Vmade Việt Nam

CÔNG TY TNHH VMADE VIỆT NAM

DAO PHAY MẶT ĐẦU 90° FUTURO

♦DAO PHAY MẶT ĐẦU 90° FUTURO

♦Thương hiệu: FUTURO – Germany.

icon Tư vấn: 0938.338.994

Mã đặt hàng D d H Số Me ap Turningplate
mm mm mm mm
240180.0100 40 16 40 4 14 AP..1604…
240180.0200 50 22 40 5 14 AP..1604…
240180.0300 63 27 50 6 14 AP..1604…
240180.0400 80 27 50 7 14 AP..1604…
240180.0500 100 32 50 8 14 AP..1604…